Volt Go Handelsbetingelser

23 december, 2016
Version 2.0

Ved at bruge bruge hjemmesiden www.getvolt.dk (herefter ”Hjemmesiden”) og/eller mobilapplikationen Volt App (herefter ”App’en”) i forbindelse med abonnementet (herefter ”Volt Go”) udbudt af Volt ApS, CVR-nummer 35044329, Vermundsgade 19, 1., 2100 København Ø (herefter ”Volt”), accepterer og anerkender du som bruger af Volt Go (herefter ”Kunden”) at være bundet af disse handelsbetingelser (herefter ”Handelsbetingelser”).

1. Aftalegrundlaget

1.1 Disse Handelsbetingelser udgør det samlede aftalemæssige grundlag for Kundens anvendelse af Volt Go.

1.2 Kunden skal være opmærksom på, at denne ligeledes kan være omfattet af handelsbetingelser eller lignende i forhold til DSB, hvilket er uvedkommende i forholdet mellem Volt og Kunden.

1.3 Volt forbeholder sig retten til ensidigt at ændre disse Handelsbetingelser, når det anses nødvendigt. Volt vil underrette Kunden om ændringer i Handelsbetingelserne, ligesom Kunden accepterer, at Volt kan give sådanne underretninger enten gennem Hjemmesiden eller App’en. Kunden anerkender og accepterer, at brug af Hjemmesiden, App’en eller Volt Go efter datoen for en opdatering af Handelsbetingelserne medfører Kundens samtykke og accept af de opdaterede Handelsbetingelser.

1.4 Handelsbetingelserne vil være tilgængelige på Hjemmesiden til at læse efter behov.

1.5 Kundens overtrædelse af disse Handelsbetingelser vil medføre øjeblikkelig opsigelse af Volt Go.

2. Tilmelding til abonnement

2.1 Kunden skal oprette sig og tilmelde sig Volt Go på Hjemmesiden eller i App’en, herunder give oplysninger om gyldigt betalingskort. Gyldige betalingskort omfatter Dankort, Visakort og Mastercard.

2.2 Ved tilmelding til Volt Go, skal Kunden bestille en startpakke indeholdende en Volt powerbank og kabel (herefter ”Startpakke”), før Kunden kan bruge Volt Go. Dette uagtet om Kunden allerede har en Volt powerbank. Volt fremsender herefter en Startpakke til Kundens privatadresse, hvis Kunden ønsker dette.

2.3 Volt bestræber sig på at afsende Startpakken til Kunden inden for 2 – 3 hverdage efter Volt har modtaget bestillingen. Ved væsentlig forsinkelse har Kunden ret til at hæve købet i henhold til reglerne i Købeloven.

2.4 Volt forbeholder sig ret til at nægte at indgå aftale med en Kunde til enhver tid, hvorefter Kundens bestilling om Startpakke og Volt Go vil blive afvist, uden at dette giver Kunden anledning til noget krav mod Volt.

3. Fortrydelsesret

3.1 Kunden kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inde for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden modtager Startpakken.

3.2 Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse af Startpakken give Volt meddelelse om, at denne ønsker at fortryde købet. Meddelelsen kan gives til support@getvolt.dk. Kunden skal gøre det klart i meddelelsen, at denne ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

3.3 Hvis Kunden gør fortrydelsesretten gældende efter denne har modtaget Startpakken, skal Kunden sende Startpakken retur til Volt, så den er modtaget af Volt senest 14 dage efter fortrydelsesretten er gjort gældende af Kunden. Kunden skal afholde omkostninger i forbindelse med returnering af Startpakken. Kunden bærer risikoen for Startpakken ved returnering.

3.4 Volt returnerer købesummen til Kundens anvendte betalingskort, uden ugrundet ophold, når Kunden gør brug af fortrydelsesretten. Volt har dog ret til at afvente med at returnere købesummen, indtil Startpakken er modtaget som beskrevet i punkt 3.3.

4. Betingelser for Volt Go

4.1 Volt Go fortsætter indtil det opsiges af enten Kunden eller Volt i henhold til punkt 7 i Handelsbetingelserne.

4.2 Kunden opnår en brugsret til den til enhver tid udleverede Powerbank, ligesom Kunden har ret til at bytte afladte Powerbanks til opladte Powerbanks (herefter ”Ombytning”) i udvalgte DSB 7-Eleven butikker (herefter ”Butikkerne”). De til enhver tid gældende liste over Butikkerne inkluderet i aftalen kan findes på getvolt.dk/go.

4.3 For at Kunden skal blive berettiget til Ombytning, skal Kunden anmode herom i App’en, hvorefter Kunden vil modtage en kvittering på App’en. Kvitteringen skal præsenteres for medarbejderen i Butikkerne før Kunden kan få Ombytning.

4.4 Kvitteringen har en gyldighed på 15 minutter fra tidspunktet den bliver generet, hvorefter den ikke længere giver ret til Ombytning, men en ny må genereres.

4.5 Risikoen for Powerbanken overgår til Kunden ved udlevering, hvorfor denne er forpligtet til at kontrollere, at den udleverede Powerbank ikke har betydelige synlige skader, på tidspunktet for modtagelse efter Ombytning. Hvis Powerbanken forsvinder eller viser betydelige synlige skader, mens den er i Kunden varetægt, er det Kunden ansvar. Kunden må herefter købe en ny Powerbank fra Volt igennem Hjemmesiden, hvis Volt Go skal fortsætte og der skal kunne foretages Ombytning.

4.6 Volt vil bestræbe sig på, at der altid er opladte Powerbanks i alle Butikkerne til enhver tid, men hvis det skulle ske, at en Kunde ikke kan foretage en Ombytning, som følge af manglende opladte Powerbanks i Butikkerne, vil dette ikke berette Kunden til nogen form for kompensation eller godtgørelse.

4.7 I tilfælde af at der skulle opstå uenighed omkring Volt Go, Ombytning eller andre forhold relateret hertil, skal Kunden kontakte Volt omkring dette i henhold til punkt 9. Kunden kan således ikke gøre noget krav gældende mod DSB eller DSB 7-Eleven som følge af Kundens brug af Hjemmeside, Volt Go eller App’en, hvorfor medarbejderne i Butikkerne ej heller kan assistere Kunden udover Ombytning.

5. Priser og betaling

5.1 Den til enhver tid gældende pris for Volt Startpakke vil være oplyst på Hjemmesiden.

5.2 Prisen for Volt Go er DKK 29 om måneden for DSB Ung, samt DSB Plus medlemmer og DKK 59 for almindelige medlemmer. Prisen betales månedsvis forud. Hvis Kundens medlemskab hos DSB ændrer sig i løbet af abonnementsperioden skal dette oplyses til Volt, hvorefter Volt vil korrigere prisen for Kundens abonnement. Hvis Volt bliver bekendt med, at Kunden ikke har meddelt ændring af medlemskab hos DSB, forbeholder Volt sig ret til at korrigere prisen med tilbagevirkende kraft.

5.3 Når Kunden har tilmeldt sig Volt Go, tillader denne også at Volt hver måned trækker abonnementspris fra Kundens tilmeldte betalingskort. Kunden accepterer og anerkender endvidere at Volt automatisk vil trække månedlig betaling fra Kundens betalingskort indtil Kunden opsiger Volt Go i henhold til Handelsbetingelsernes punkt 7.

5.4 Volt har mulighed for at give en eller flere gratis prøveperioder til Kunden. Den gratis prøveperiode i abonnementet varer én måned, medmindre andet er angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye medlemmer og visse tidligere medlemmer prøve Volt Go. Kunden vil under tilmeldingen få oplyst, om denne opfylder betingelserne for en gratis prøveperiode. Volt fakturerer Kunden for det månedlige abonnement ved udgangen af den gratis prøveperiode, medmindre Kunden afmelder abonnementet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Kunden må kun modtage en gratisperiode i forbindelse med oprettelse af abonnement, og må derfor ikke oprette flere konti for at opnå flere gratisperioder eller på anden måde søge uberettigede gratisperioder.

5.5 Volt forbeholder sig retten til at ændre abonnementsprisen. En ændring af abonnementsprisen i form af prisstigning vil blive kommunikeret til Kunden på e-mail mindst 30 dage før den nye abonnementspris ikrafttræden. En ændring af abonnementsprisen i form af prisnedsætning vil ikke blive kommunikeret til Kunden. Kunden vil ved sin fortsatte brug af Volt Go acceptere og anerkende den nye abonnementspris. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere og anerkende den nye abonnementspris skal Volt Go opsiges i henhold til punkt 7 før den nye abonnementspris ikrafttræden. Det er derfor vigtigt, at Kunden læser meddelelser om prisændringer nøje.

5.6 Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Angivne priser gælder kun for levering af Startpakker i Danmark og omfatter ikke Grønland og Færøerne.

6. Betingelser for Volt App’en

6.1 App’en kræver internetadgang for at fungere, hvorfor det er Kundens ansvar og risiko, at der er tilstrækkelig dækning og internetadgang på Kundens mobiltelefon eller tablet.

6.2 Til trods for at Volt har til hensigt at App’en skal være til rådighed for Kunden mest muligt, kan der være lejligheder, hvor adgang til App’en bliver afbrudt, herunder men ikke begrænset til planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, nødreparationer eller som følge af nedbrud af telekommunikation eller –materiel.

6.3 Volt tildeler Kunden en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-sublicensbar, vedvarende licens til brug af App’en i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser. Licensen giver ikke Kunden nogle rettigheder eller krav i forhold til programmeringskode til App’en.

6.4 Kunden må ikke leje App’en til tredjemand eller på anden måde gøre App’en midlertidigt tilgængelig for tredjemand med eller uden gebyr/kompensation.

6.5 Alle rettigheder der ikke eksplicit er tildelt Kunden i henhold til Handelsbetingelserne er reserveret af Volt.

6.6 Kunden accepterer og anerkender, at Kunden er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med data, roaming og lignende omkostninger forbundet med brugen af App’en.

7. Opsigelse af Volt Go

7.1 Volt kan til enhver tid opsige Kundens Volt Go eller adgang til App’en med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

7.2 Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er aftalen uopsigelig fra kundens side i 3 måneder fra aftalens indgåelse. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, om der er aftalt en bindingsperiode. Opsigelse af abonnementet kan foregå med en dags varsel, dog ikke med ophør af aftalen før udløbet af bindingsperioden. Volt Go kan opsiges ved at Kunden logger ind på Hjemmesiden og opsiger Volt Go. Herefter vil det stoppe efter udløbet af indeværende betalingsmåned.

7.3 Ved opsigelse af Volt Go, efter en evt bindingsperiode, vil Kunden have ret til at beholde Powerbanken, mens alle licenser og øvrige rettigheder tildelt Kunden i Handelsbetingelser bortfalder øjeblikkeligt. Gør Kunden fortrydelsesretten gældende, har Kunden dog ikke ret til at beholde Powerbanken, som skal returneres til Volt i henhold til punkt 3.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Volt er ansvarlig overfor Kunden for dokumenterbare tab som Kunden måtte have som direkte følge af brugen af enten Powerbanken eller Volt Go. Volts ansvar dækker dog udelukkende direkte økonomiske tab og ikke indirekte skader eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt arbejdsfortjeneste, mistet kommunikation eller andre følger af manglende opladning som følge af fejl fra Volt.

8.2 Udbedring af forhold, som skyldes Kundens forhold, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, netværksfejl er ikke omfattet af Volts forpligtelse til udbedring.

9. Reklamation

9.1 Volt er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en mangel, der var til stede ved købet af Powerbanken eller App’en, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

9.2 Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen for at forpligte Volt til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret af Kunden. Reklamation inden for 2 måneder anses som værende rettidig.

10. Oplysning om klagemuligheder

10.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Volt kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@getvolt.dk.

11. Personlige oplysninger

11.1 Volt behandler alle informationer vedrørende Kundens person og brug af Volt Go (”Persondata”) fortroligt og skal udelukkende behandle og bruge Persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du finder mere information om, hvordan Volt behandler Kundens Persondata under Volts Privatpolitik (getvolt.dk/privacy).

12. Kontakt

12.1 Alle spørgsmål og henvendelser i forbindelse med Volt Go og/eller App’en skal rettes til Volt på enten e-mail: support@getvolt.dk. Kunden skal derfor ikke henvende sig til hverken DSB eller DSB 7-Eleven, hvis forespørgslen vedrører Hjemmesiden, Volt Go eller App’en.

13. Jurisdiktion og værneting

13.1 Betingelserne samt enhver retlig tvist der udspringer af eller er relateret til Betingelserne er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af danske international privatretlige regler samt den internationale købelov (CISG).   

13.2 Enhver tvist mellem Volt og Kunden, som måtte udspringe af Handelsbetingelser skal afgøres ved Københavns Byret som første instans.

Terms of Service

May 12, 2014
Version 1.7

§ 1 The agreement

The terms of service (hereafter “the agreement”) are established between the registered company, Volt ApS (Ltd) (hereafter “Volt”), and the person who commissions the service of Volt (hereafter “the customer”).

The agreement consists of the provision of a portable charger (hereafter “the product”) by Volt to the customer upon the receipt of payment from the customer to Volt. The product is designed to recharge the customer’s smartphone and may only be used for that purpose. When the charge of the product is exhausted, the customer may exchange it for a fully charged product. The exchange will occur at the Volt booth at the festival. Volt’s recharging service (hereafter “the service”) consists of the initial provision of the product to the customer and all subsequent exchanges of the product. The service will be provided for the length of the festival, during which the customer may exchange the product once a day.

The agreement between the customer and Volt is established once the customer has paid for the product and subscribed to the service either before the festival using Volt’s website or during the festival at the Volt booth.

§ 2 Ownership

The customer takes ownership of the product (and all applicable accessories) from the date of delivery. The buyer has the right to legally dispose of the product (and applicable accessories) from the date of delivery. Volt retains no ownership rights over the products.

§ 3 Terms of payment

Payment can be made via Paypal, Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron to a bank account owned by Volt. It is also possible to pay with cash at the Volt booths at each festival. Applicable fees are available at www.getvolt.dk and are also displayed before the customer confirms their online purchase order.

The payment is withdrawn from the customer's card at the time of payment unless physical products are also purchased in the same order. In this case, the payment is withdrawn at the time of shipment from Volt's warehouse.

§ 4 Delivery

The product will be delivered to the customer at the customer’s chosen festival when the customer makes contact with the Volt booth. The customer will be informed both of the location of the Volt booth and the opening times before the festival via the email address supplied to Volt. The customer should ensure immediately upon receipt of the product that the product is in full working order and without faults. Faults should be reported directly to the Volt staff immediately thereafter.

§ 5 Volt’s responsibilities

Volt cannot be held responsible for injuries to the customer, the customer’s telephone, other people or any other property that arise from the incorrect use of Volt’s product, accessories or any other components of Volt’s service.

Possible claims made by the customer against Volt can never exceed the amount in payment Volt has received from the customer.

§ 6 Termination of the agreement

Volt can terminate the service in the following circumstances

  • The customer mishandles chargers and in some cases returns damaged chargers.
  • The customer does not pay in a timely manner.
  • The customer provides or has provided incorrect or incomplete information relevant to the establishment of the agreement.
  • For other reasons comparable to the above.

§ 7 Warranty

The product comes with a two year warranty. During this period, the customer can apply for a replacement of the product or a full or partial refund. The outcome of such applications will decided based on the current terms set by the relevant competition and consumer authority on guarantees and warranties.

Should the product unexpectedly break during the warranty period, it will be repaired free of charge. Repairs will take place at either Volt’s workshop or the workshop of the manufacturer.

Damage to the product caused by operational errors, poor handling, modifications or gross abuse is not covered covered by the warranty. This also includes any modifications to the input current to any relevant part.

Please refer to Sale of Goods Act §78 (Denmark) for the guidelines regarding warranties.

§ 8 Cancellations and Refunds

8.1 Festival Recharging Service

The customer is entitled to cancel the agreement up to fourteen calendar days after delivery of the Service and the Product at the festival chosen by the customer where neither the Product or the Service has been used. The Service and the Product are considered used upon the first charging of the customer’s phone at the festival. Should the customer wish to cancel the agreement, they should do so in writing to Volt before the deadline via e-mail on support@getvolt.dk or via standard post to the following business address: Volt ApS, Vermundsgade 19, 1. sal, 2100 København Ø, Danmark.

8.2 Physical Goods

For physical goods such as chargers and cables bought via the webshop, we offer a full refund within 14 days starting from the delivery of the products. The goods must be in the original condition and remain unused. Please contact us at support@getvolt.dk with the order number to issue a refund.

§ 8.3 Refund of Charger Deposit

When the Charger has been handed in on the festival, after the last use by the customer, the Charger Deposit will be transferred back to the credit card used when purchasing the Charging Service via the Volt website. The transfer of the deposit back to Customers credit card will happen within 7 working days after the festival has ended.

§ 9 Personal Information

Volt has the right to retain and use the personal information that the customer has provided in establishing the agreement. These details will be used to establish a user profile for the customer in Volt’s customer database and compiled as statistical data for analysis and development of Volt’s business.

Volt will under no circumstances pass the customer’s personal data on to third parties.

Should Volt become aware that the registered personal information in incorrect, Volt will correct or delete information so that company data analysis will not be compromised.

The customer gives their personal information to Volt voluntarily, but in the case where the customer does not wish to hand over personal information, Volt has the right to refuse service to the customer.

The customer may, at any time, request a printed copy of the personal information retained by Volt.

§ 10 Contact and Promotions

Volt may use the contact details provided by the customer to contact the customer with information regarding Volt. This contact may occur both before and after the period of the customer’s subscription. The customer may, at any time, opt out of further information from Volt.

§ 11 Commencement

The agreement is only commenced and comes into force once Volt has received payment and validated the agreement.

§ 12 Cancellation of service

Volt reserves the right to cancel service at any festival. In the case where the customer has registered and paid both the deposit and the service fee, the customer has the right to a full refund of both the deposit and service fee for that festival.

§ 13 Jurisdiction Law

The purchase is governed by the Sale of Goods Act for Denmark.